23 czerwca 2024

Pracownik na zwolnieniu – jakie będą zmiany w zasiłkach chorobowych?

Należy wiedzieć, że czeka nas reforma zasiłków chorobowych. Warto więc wyjaśnić, co się zmieni na korzyść pracowników, a jakie działania osób korzystających ze zwolnień lekarskich będą pod lupą pracodawcy i ZUS.

Obecnie można przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie 182 dni, nawet po utracie zatrudnienia. A zdarza się, że pracownicy przeczuwając wypowiedzenie uciekają na L4. Nie ma przeszkód, aby nawet w ostatnim dniu wypowiedzenia iść na zwolnienie lekarskie i potem brać kolejne. Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie można być na półrocznym zwolnieniu lekarskim po ustaniu ubezpieczenia, na przykład po rozwiązaniu umowy o pracę. Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał krócej – przez maksymalnie 91 dni. Ten skrócony okres pobierania zasiłku nie będzie dotyczył tylko: chorych na gruźlicę, ciężarnych oraz dawców komórek, tkanek i narządów, którzy będą badać się z powodu takiego zabiegu. Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal niezdolna do pracy, będzie mogła (tak jak obecnie) wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne i otrzymywać je maksymalnie przez 12 miesięcy (jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy).

Obecnie zasiłek chorobowy za czas hospitalizacji, który ma zrekompensować utracone wynagrodzenie, wynosi zazwyczaj 70 procent tzw. podstawy wymiaru (to średnie wynagrodzenie pracownika za ostatnie 12 miesięcy). Od 1 stycznia 2021 roku zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu będzie wyższy o 10 procent i wyniesie 80 procent podstawy wymiaru. Nadal zostaną zachowane wyjątki, czyli: 100-procentowy zasiłek otrzyma osoba, która znalazła się w szpitalu z powodu wypadku przy pracy (w drodze do pracy lub z pracy), choroby zawodowej lub ciąży.

Obecnie jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą ma zaległości w opłacaniu składki chorobowej, to nie otrzyma zasiłku z ZUS za czas choroby. Od 1 stycznia 2021 roku ubezpieczenie chorobowe nie ustanie, nawet gdy składki nie będą płacone w terminie. Prowadzący działalność otrzyma zasiłek chorobowy, kiedy opłaci składki po terminie (do 6 miesięcy od uzyskania zwolnienia lekarskiego). Nie trzeba będzie składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłatę składek po terminie.

Dodatkowa uwaga – zasady kontroli na razie pozostają bez zmian. Zadaniem kontrolera ZUS jest sprawdzenie, czy osoba korzystająca z zasiłku chorobowego jest w domu, czy na przykład nie pracuje w tym czasie. Kiedy chory jest nieobecny, kontroler zostawi informację, gdzie złożyć wyjaśnienia. Co ważne, trzeba poinformować ZUS o przyczynie swojej nieobecności, aby nie utracić zasiłku chorobowego. ZUS może też wezwać chorego na komisję lekarską (z reguły wysyła pisemne wezwanie pocztą).