15 lipca 2024

Czy potrzeba zatrudnienia pracownika świadczy o rozwoju firmy?

Ktoś mógłby powiedzieć, że potrzeba zatrudnienia pracownika wyraźnie świadczy o tym, że firma się rozwija. Skoro pracy jest tyle, że właściciel nie daje sobie z nią już rady, to chyba nie ma żadnych powodów, żeby uznać, że coś stoi na przeszkodzie w zainwestowaniu w personel. Niestety rzeczywistość bywa okrutna, a pracownicy coraz drożsi. Potrzeba posiadania pracownika wcale nie oznacza, że firmę na niego stać.

Żeby firma mogła cały czas się rozwijać, trzeba cały zwiększać ilość przyjmowanych zamówień i wykonywanej pracy. Z tym nierozerwalnie łączy się zatrudnianie nowych pracowników i przydzielanie im części pracy do wykonania. Jednak potrzeba zatrudnienia nowych osób nie zawsze wynika z chęci zwiększenia produkcji albo konieczności narzucenia sobie szybszego tempa wywiązywania się z oczekiwań klientów. Bardzo często w małych przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych zajmujących się produkcją, jest bardzo dużo pracy, którą trzeba wykonać, ale jej ilość nie przekłada się na dochody, co oznacza, że pracownik nie mógłby na siebie zarobić.

Są firmy, które zatrudniają pracowników, którzy nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania większych zysków. Są to między innymi pracownicy kadr czy administracji. Ich obecność jest jednak obowiązkowi, nie można z nich zrezygnować, bo cały zakład się posypie. W małych firmach nie ma jednak takiego problemu. Jeśli ktoś w pojedynkę prowadzi swoją firmę, nie stoi przed nim żaden ogrom logistycznej pracy, nie powinien być też obciążony wieloma zobowiązaniami, których musi pilnować. Zatrudnienie pracownika tylko po to, żeby odciążyć się od nadmiaru pracy to tylko koszty, których często nie można ponieść.

Potrzeba zatrudnienia pracownika może wynikać z tego, że właściciel nie może utrzymać się tylko ze swojej pracy. Jeśli konieczny jest mu ktoś do pomocy, żeby zarobić na siebie, to nie świadczy wcale o rozwoju, ale o powolnym chyleniu się ku upadłości. Pracownik, który nie będzie w stanie na siebie zarobić, jest automatycznie nieopłacalny i nie należy go zatrudniać, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda na to, że może się przydać. Jeśli firma jest nierentowna, dodanie sobie kolejnych wydatków, których nie będzie się w stanie pokryć, tylko jeszcze mocniej ją pogrąży. Czasami lepiej zamknąć działalność, niż jeszcze więcej w niej topić.