18 kwietnia 2024

Jak Zwiększyć Efektywność Pracy Produkcyjnej z Przykładem Grupy Lotos

Lotos wyprodukuje paliwa o lepszej jakości dzięki innowacyjnej technologii spalania hydrowaksu.

Microsoft News podaje do wiadomości czytelników, że grupa Lotos opracowała innowacyjną w skali świata technologię, która zmieni pracę w dziale olejowym nie do poznania. Katalizatory będą dłużej pracować a rafinerie zwiększą swoją efektywność. Taki jest plan Grupy Lotos i firmy Polymem Tech. Całość została nazwana projektem UCOPure.

Unconverted Oil czyli nieprzereagowany olej, nazywany hydrowaksem, nie będzie już zagrażał olejom Lotos. Wszystko dzięki metodzie zintegrowanej filtracji membranowej. Będzie ona usuwała również metale ciężkie WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Katalizatory będą oczyszczone z tych źródeł spalin o 95 procent.

UcoPure objęła za cel zagospodarowanie mild hydrocrackingu czyli instalacji hydrokrakingu MHC. Jest to projekt zorientowany na przerób ropy naftowej w rafinerii. Na świece tego typu pogłębione rafinerie ropy naftowej są stosowane od wielu lat. To dobry krok Grupy Lotos w stronę światowej gospodarki. I ogromny krok w stronę rozwoju gospodarki Polski. Dzięki pogłębionemu przerobowi ropy naftowej można ustalać najwyższe marże rynkowe oraz wydobywać bryłki większej jakości i zwiększonej liczby produktów.

Projekt będzie bazował na sprzedaży półproduktów z instalacji hydrokrakingu MHC. To znaczy głównie zysk będzie pozyskiwany ze sprzedaży hydrokwasu. Ale dopiero po przerobieniu ich w instalacji MHC na wysokomarżowe paliwa. Innowacyjne zmiany w procesie produkcji mogą pozyskać dla Lotosu nawet 90 proc. konwersję instalacji.

Niskie temperatury oraz niskie ciśnienia jakie zachodzą podczas przerobu hydrowkasu w wysokomarżowe paliwa, są elementem charakterystycznym dla metody zintegrowanej filtracji. W ten sposób zabrudzenia wymienników ciepła i pieców będą znacznie mniejsze, a co za tym idzie czas pracy katalizatorów wydłuży się i to znacznie.

Co ważne, nie trzeba kłopotać się z rozbudową budynku pod instalację. Może ona być budowana w dowolnym miejscu łańcucha procesowego. Właściwie może być zbudowana w dowolnym miejscu rafinerii.

Bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie metody zintegrowanej filtracji membranowej, ponieważ zużycie energii jest znacznie niższe niż w procesach destylacyjnych czy wysokociśnieniowych hydrorafinacji. Oznacza to, że projekt UCOPure jest naprawdę innowacyjnym rozwiązaniem nie tylko w Polsce ale też i na świecie.